Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

EURO-BOWLING s.r.o. - výroba a instalace bowlingových drah

  1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
  3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
  4. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky si prodávající vyhrazuje právo vyúčtování nákladů na nepřevzatou zásilku (poštovné, balné, atd.)

 

Dodací lhůta

  1. V případě platby předem na účet odesíláme zboží cca do 1-2 pracovních dnů od připsání částky na účet. Termín dodání při doručení poštou nezaručujeme.
  2. V případě dodání na dobírku odesíláme zboží do 1-2 pracovních dnů od obdržení objednávky. Termín dodání při doručení poštou nezaručujeme.

 

Reklamace

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
  2. Zboží na reklamaci se kupující zavazuje posílat v původním obalu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží.
Tato lhůta se nevztahuje na zboží odebrané při osobním odběru. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně bez dopravného a balného předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 10-ti dnů.

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel serveru firma EURO-BOWLING s.r.o. (IČ:25933388) se řídí při zpracování informací o zákaznících dle platných zákonů České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Všechny informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných adresných údajů, které jsou předávány přepravním společnostem.

 

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně poštovného uvedeného ve způsobech doručení a plateb.

 

EURO-BOWLING s.r.o.

Tachovské náměstí 90
130 02 PRAHA 3

IČ:25934406
DIČ: CZ25934406